Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης,Ισοκράτης,Ενότητα 4η,ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

"ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ", ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΡΧΑΙΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,  ΕΝΟΤΗΤΑ 4η , ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ,ΒΙΝΤΕΟ,ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Η θεά Ειρήνη και ο Πλούτος

ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ  ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: «Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης»,Ισοκράτης,Περί ειρήνης19-21


Α.ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ:

1)Διαβάστε το αρχαίο κείμενο στη σελίδα 30 του σχολικού βιβλίου ή ΕΔΩ και παρακολουθήστε ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

2)Διαβάστε τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου και μελετήστε την απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά: Άραγε, λοιπόν, θα ήταν αρκετό σ’ εμάς, αν την πόλη κατοικούμε με ασφάλεια και στη ζωή γινόμαστε πιο πλούσιοι και έχουμε ομόνοια μεταξύ μας και χαίρουμε εκτίμησης μεταξύ των Ελλήνων; Γιατί εγώ, βέβαια,θεωρώ ότι, αν γίνουν αυτά, η πόλη ολοκληρωτικά θα ευτυχήσει. Ο μεν πόλεμος, έχει στερήσει από εμάς όλα αυτά που έχουν λεχθεί και πράγματι φτωχότερους μας έκανε και μας ανάγκασε να ανεχτούμε πολλούς κινδύνους και μας έχει συκοφαντήσει απέναντι στους Έλληνες και με κάθε τρόπο μας έχει ταλαιπωρήσει. Αν όμως κάνουμε την ειρήνη, [...]με πολλή ασφάλεια θα κατοικούμε την πόλη, αφού απαλλαγούμε από πολέμους και κινδύνους και διχόνοια, [...] και θα κάθε μέρα θα γινόμαστε πιο εύποροι, [...] χωρίς φόβο καλλιεργώντας τη γη και πλέοντας τη θάλασσα και ασχολούμενοι με τα άλλα επαγγέλματα τα οποία έχουν εκλείψει λόγω του πολέμου. Και θα δούμε την πόλη να έχει τα διπλάσια έσοδα απ’ ό,τι τώρα και να είναι γεμάτη από εμπόρους και ξένους και μετοίκους, από τους οποίους τώρα έχει ερημωθεί. Και το σημαντικότερο· θα έχουμε όλους τους ανθρώπους συμμάχους, όχι με τη βία, αλλά με τη θέλησή τους.

3)Ισοκράτης: Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Αθηναίους ρήτορες.(436-338)Στον λόγο του «Περί ειρήνης» εκφράζει την άποψη ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει τις επεκτατικές βλέψεις της. Ακόμα υποστηρίζει την ανάγκη σύναψης ειρήνης  για να αντιμετωπίσουν οι Αθηναίοι την οικονομική κρίση. Δεν μπορούν να ονειρεύονται μια ηγεμονία αλλά πρέπει να κερδίσουν την εύνοια των Ελλήνων.(356 π.Χ.) Διαβάστε και τα ερμηνευτικά σχόλια του βιβλίου σας.

4)Διαβάστε ΕΔΩ για την κλίση της ευκτικής Ενεργητικής και Μέσης  Φωνής των βαρύτονων ρημάτων και του εἰμὶ   ΕΔΩ.

5)Τι οδηγεί τους ανθρώπους στον πόλεμο, αν και γνωρίζουν όλοι ότι η ειρήνη είναι προτιμότερη και ο πόλεμος καταστροφικός;

Β.ΔΡΑΣΕΙΣ:

1)Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας πόλης που ευτυχεί, σύμφωνα με τον Ισοκράτη;

2)Ποιες οι συνέπειες του πολέμου, όπως φαίνεται από το κείμενο;

3)Ποια είναι η εικόνα της πόλης σε περίοδο ειρήνης; Ποιο θεωρεί ο ρήτορας το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της σύναψης ειρήνης;

4)Ο ρήτορας απευθύνεται στη λογική αλλά και στο συναίσθημα του κοινού (τρόπος πειθούς). Να εντοπίσετε τις λέξεις αλλά και τα ζεύγη αντίθετων εικόνων που χρησιμοποιεί για να πετύχει τον σκοπό του, δηλαδή να ενθουσιάσει και να  προβληματίσει τους συμπολίτες του.

5) εὐπορώτεροι ,πολλῆς ,μέγιστον :να αντικαταστήσετε τα επίθετα στους άλλους δύο βαθμούς.

6) Ὀψόμεθα, πεπεισμένους, βεβιασμένους(ρήματα :ὁρῶ, πείθομαι, βιάζομαι):να βρείτε παράγωγες λέξεις(απλές ή σύνθετες) από τα παραπάνω ρήματα.

7) ᾐνάγκασεν, ἐκλελοίπασιν ,ἕξομεν: να κλίνετε τα ρήματα στον χρόνο και την έγκλιση που βρίσκονται, αφού γράψετε και  μάθετε τους αρχικούς τους χρόνους.

8)Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις  παρακάτω λέξεις του κειμένου: εὐπορώτεροι, τὴν πόλιν, εὐδαιμονήσειν. τῶν εἰρημένων, ἡμᾶς,ἀδεῶς, ἅπαντας.

9)Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα με τους τύπους της ευκτικής που λείπουν:


Ενεστώτας

Μέλλοντας

Αόριστος

(Σύ) ἐλέγχοις

(Οὗτος) πείθοι

(Οὗτοι) κρύπτοιεν

(Ἡμεῖς)φυτεύοιμεν

(Ὑμεῖς) λείποιτε

(Οὗτος) σπεύδοι

(Οὗτοι) ταράττοιεν


Η θεά Ειρήνη


ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Γ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

1)Ποιο θεωρείτε το πιο πειστικό επιχείρημα του Ισοκράτη και γιατί;

2)Πρόκειται να εκφωνήσετε έναν λόγο σε ένα σύγχρονο συνέδριο απευθυνόμενοι στους ηγέτες των κρατών  με σκοπό να τους ευαισθητοποιήσετε στο θέμα της ειρήνης. Συντάξτε τον λόγο σας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον λόγο του Ισοκράτη που διδαχθήκαμε.(σε 100 λέξεις περίπου)

3)Ζωγραφίστε μια εικόνα εμπνευσμένοι από το θέμα του κειμένου.

4)Σήμερα ,ποιες είναι οι συνέπειες των πολέμων ,σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε και βιώνουμε καθημερινά; ΄Εχουν ισχύ οι απόψεις του ρήτορα στη σύγχρονη εποχή;

Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης με το  φύλλο εργασίας  για την ενότητα και  ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ PADLET ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου