Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Ο αναδιπλασιασμός στα βαρύτονα ρήματα Ενεργητικής φωνής,Βίντεο,Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

Παρακείμενος - Υπερσυντέλικος βαρύτονων ρημάτων Ενεργητικής Φωνής, Αναδιπλασιασμός,  Βίντεο, Αρχαία  Α΄ Γυμνασίου


Παρακολουθήστε το βίντεο για τον αναδιπλασιασμό στα βαρύτονα ρήματα Ενεργητικής φωνής στα Αρχαία Ελληνικά .

Θεωρία και ασκήσεις για την κλίση Παρακειμένου -Υπερσυντελίκου και στο:https://filologikaek.blogspot.com/2019/05/9.html

Τρίτη 10 Μαΐου 2022

Οδύσσεια ραψωδία π 185-336,Aναγνώριση του Oδυσσέα από τον Tηλέμαχο

Οδύσσεια ραψωδία π 185-336,Aναγνώριση του Oδυσσέα από τον Τηλέμαχο.   Kατάστρωση σχεδίου αντιμετώπισης των μνηστήρων, Α΄ Γυμνασίου
 H αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο ,Λουσιέν Ντουσέ

Φύλλο  Εργασίας Δομημένης Μορφής στην Οδύσσεια του Ομήρου
Ραψωδία π στίχοι 185-336

Υπομνήσεις:

1)Αναγνώριση (αναγνωρισμός) =Η αποκάλυψη της αληθινής ταυτότητας ενός ατόμου ενώπιον ενός άλλου, γνωστού του από το παρελθόν. Η αναγνώριση ακολουθεί μια τυπική διαδικασία με τα εξής στάδια: α) προϋποτίθεται πολύχρονη απουσία εκείνου που αναγνωρίζει από αυτόν που αναγνωρίζεται (του αναγνωριστή από  τον αναγνωριζόμενο) β) απομονώνονται ο αναγνωριστής και ο αναγνωριζόμενος γ) καλύπτεται ο αναγνωριζόμενος δ) αποκαλύπτεται και υποβάλλεται σε δοκιμασία  ε) ακολουθεί  αναγνώριση και  έκφραση  συναισθημάτων.

2) Επιφάνεια θεού: είναι η εμφάνιση ενός θεού στους ανθρώπους ,όχι με ανθρώπινη μορφή, αλλά με υπερφυσικό τρόπο.

3)το μέγαρον=η μεγάλη αίθουσα των ανακτόρων, που ήταν χώρος ,κυρίως ,των ανδρών για τα συμπόσιά τους..

4)Αυτοδικία: όταν τα θύματα ή οι συγγενείς των θυμάτων αναλαμβάνουν να τιμωρήσουν τον θύτη. Αυτή η μορφή απονομής δικαιοσύνης ίσχυε σε εποχές όπως η ομηρική, όπου δεν υπήρχε γραπτό δίκαιο. Ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος αναλαμβάνουν οι ίδιοι να τιμωρήσουν τους μνηστήρες για την αλαζονική  συμπεριφορά τους.

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Οδύσσεια ,ραψωδία π 298-314,Νέα Προγράμματα σπουδών

Οδύσσεια ,ραψωδία π 298-314,Αξιοποίηση παραθέματος του πρωτότυπου ,Νέα Προγράμματα σπουδών, Α΄ Γυμνασίου

από το www.e-daskalos.com

Ασκήσεις: Αξιοποίηση παραθέματος του πρωτότυπου,Νέα Προγράμματα σπουδών
Ραψωδία π της Οδύσσειας-πρωτότυπο κείμενο ,στίχοι 270-286

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἔρχευ ἅμ' ἠόϊ φαινομένηφι        π 270
οἴκαδε καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει·
αὐτὰρ ἐμὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕστερον ἄξει
πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι.
εἰ δέ μ' ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
τετλάτω ἐν στήθεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο,
ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε
ἢ βέλεσιν βάλλωσι· σὺ δ' εἰσορόων ἀνέχεσθαι.
ἀλλ' ἦ τοι παύεσθαι ἀνωγέμεν ἀφροσυνάων,
μειλιχίοισ' ἐπέεσσι παραυδῶν· οἱ δέ τοι οὔ τι
πείσονται· δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ.    π 280
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ὁππότε κεν πολύβουλος ἐνὶ φρεσὶ θῇσιν Ἀθήνη,
νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ, σὺ δ' ἔπειτα νοήσας,
ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ἀρήϊα τεύχεα κεῖται,
ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ θαλάμου καταθεῖναι ἀείρας
πάντα μάλ'·                                                                    π 286

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Διαγωνισμός ποίησης 2022 για την ειρήνη στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου, Δημιουργική Γραφή

Διαγωνισμός ποίησης 2022 για την ειρήνη  στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου, Όμιλος Ανάγνωσης και Δημιουργικής Γραφής


Από τις 21/3/2022 έως τις 31/3/2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας Διαγωνισμός Ποίησης  με θέμα: "Ειρήνη-πόλεμος" ! Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στο παρακάτω ηλεκτρονικό βιβλίο. Ευχαριστούμε τα παιδιά για τη συμμετοχή τους και τα συγχαίρουμε για την διάθεση και την έμπνευσή τους! ΜΠΡΑΒΟ,ΠΑΙΔΙΑ!

Διαβάστε τα ποιήματα του διαγωνισμού

Τρίτη 5 Απριλίου 2022

Η αύξηση στα ρήματα ,Παρατατικός-Αόριστος, εἰμί, Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

Η αύξηση στα ρήματα  της αρχαίας ελληνικής με αντιπαραβολική διδασκαλία με τα νέα ελληνικά, Παρατατικός-Αόριστος βαρύτονων ρημάτων, Ενεργητική Φωνή ,Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

1)Διαβάστε δυνατά την κλίση του παρατατικού του ρήματος λύνω στη νέα ελληνική. Παρατηρήστε  και θυμηθείτε τι συμβαίνει όταν η αύξηση δεν τονίζεται:

έλυνα                                                

έλυνες

έλυνε

λύναμε

λύνατε

έλυναν/λύναν(ε)

Διαβάστε δυνατά τον Παρατατικό του ρήματος λύω στα αρχαία ελληνικά. Συγκρίνετε με την κλίση στα νέα ελληνικά. Γράψτε στο τετράδιο τις παρατηρήσεις σας.

ἔ-λυ-ον

ἔ-λυ-ες

ἔ-λυ-ε

ἐ-λύ-ομεν

ἐ-λύ-ετε

ἔ-λυ-ον

 

 

 

 


Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Η Ενωμένη Ευρώπη και οι πολίτες της, Σημειώσεις για την Έκθεση, Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου

Ενωμένη Ευρώπη- Ευρωπαίοι πολίτες, Έκθεση-σημειώσεις, Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, Ενότητα 4η

εικόνα από ΕΛΙΑΜΕΠ

Ενότητα 4η – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στόχοι  της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ü  Οικονομική ανάπτυξη  των κρατών –μελών

ü  Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης(έχουμε πολλά κοινά)

ü  Διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας στα κράτη-μέλη

ü  Εδραίωση της ειρήνης στον ευρωπαϊκό χώρο

ü  Συνεργασία μεταξύ των κρατών για αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων

Γιατί συνεργάζονται μεταξύ  τους τα ευρωπαϊκά σχολεία:

Ø Για να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή πολυμορφία (γλώσσα, παράδοση, θρησκεία) και να προσπαθήσουν να αναζητήσουν και να προβάλουν την κοινή  πολιτισμική κληρονομιά  (τους αγώνες για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινά ιστορικά στοιχεία…)

Ø Για να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σε διάφορους τομείς (εκπαίδευση, περιβάλλον, ανθρώπινες σχέσεις…)

Ø Για να συνεργαστούν και να δράσουν από κοινού απέναντι σε προβλήματα που απασχολούν όλους τους νέους της Ευρώπης(ανεργία, ναρκωτικά, ρατσισμός…)

Ελπίδες από την Ευρωπαϊκή ενοποίηση

  • Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.
  • Ενίσχυση της οικονομίας των ασθενέστερων οικονομικά  χωρών.
  •  Από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάμεσα στις χώρες.
  •  Ενίσχυση της πίστης σε αρχές όπως η ελευθερία, δημοκρατία, η ισότητα και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
  •  Συνεργασία σε όλους τους τομείς (επιστήμη, οικονομία, τέχνες, γράμματα  ).

Οι κίνδυνοι από την Ευρωπαϊκή ενοποίηση:

v  Απώλεια της εθνικής ταυτότητας και εξαφάνιση της ξεχωριστής μας φυσιογνωμίας(ήθη, έθιμα, παραδόσεις)

v  Φθορά της γλώσσας (εισροή ξενικών στοιχείων).

v   Παραγκωνισμός των αδύναμων χωρών και συνεργασία των ισχυρών.

v   Μη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Αδιαφορία για την πορεία μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  (στοιχεία για τις σημειώσεις από samara.gr)