Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Επικοινωνία στο σχολείο, σημειώσεις για την έκθεση, ενότητα 2η ,Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

Επικοινωνία στο σχολείο, σημειώσεις για την έκθεση, ενότητα 2η ,Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  -   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

 Το σχολείο αποτελεί χώρο μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Η μάθηση είναι ένα από τα ζητούμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν είναι , όμως, το μοναδικό.. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του είναι ο μαθητής να αποκτήσει γνώσεις αλλά ,κυρίως, να μάθει να αυτενεργεί,  να συνεργάζεται  και  να επικοινωνεί μέσα στη σχολική κοινότητα.

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

Ασκήσεις στις ενότητες 1 και 2 , Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

Ασκήσεις στις ενότητες 1 (Οι πρώτες μέρες σ΄ ένα νέο σχολείο) και 2 (Επικοινωνία στο σχολείο) ,  Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2


1)Να βάλετε √ στις προτάσεις της στήλης Α που είναι σωστές και να γράψετε στη  στήλη Β τη σωστή αναγνώριση για τις προτάσεις της στήλης Α που είναι λανθασμένες:

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

Ομήρου Ιλιάδα , Βασικοί όροι

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 

Ο θυμός του Αχιλλέα, Jacques-Louis_David

   ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ       ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1)Αδυνάτου σχήμα: χρησιμοποιείται, όταν ο ποιητής θέλει να δείξει πως κάτι δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν αλλάξει η φυσική τάξη των πραγμάτων(ο Αχιλλέας στην ραψωδία Α δηλώνει ότι θα ξαναγυρίσει στη μάχη αν το σκήπτρο του βγάλει φύλλα ,κάτι αδύνατο σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους)

2)Αναδρομή (ανάληψη=αναδρομική αφήγηση που «εγκιβωτίζεται» στον λόγο των προσώπων): είναι η αφήγηση γεγονότων που συνέβησαν πριν από το σημείο της ιστορίας στο οποίο βρίσκεται ο αφηγητής. π.χ. Ο Νέστορας (ραψωδία Α 260-275) αναφέρεται στην Κενταυρομαχία, Ραψωδία Α(153-160) ο Αχιλλέας αναφέρεται στην αιτία του  τρωικού πολέμου στον λόγο του (σύγκρουση) προς τον Αγαμέμνονα.

3)Αναχρονισμός: είναι η αναφορά στοιχείων (υλικών, εργαλείων, όπλων, συνηθειών..) της εποχής του ποιητή ως στοιχεία της εποχής στην οποία αναφέρεται το έπος. Ο ποιητής περιγράφει μια εποχή παλαιότερη της δικής του .Ζωντανεύει την μυκηναϊκή εποχή του 12ου αιώνα π.Χ. ,ενώ εκείνος ζει τον 8ο αι. π.Χ. και εισάγει στο έπος χαρακτηριστικά της δικής του εποχής.    π.χ. η καύση των νεκρών, ενώ στη μυκηναϊκή εποχή επικρατούσε η  συνήθεια της ταφής των νεκρών.

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

"Οι πρώτες μέρες στο καινούργιο σχολείο". Σημειώσεις για την έκθεση, ενότητα 1η,Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

"Οι  πρώτες μέρες στο καινούργιο σχολείο". Σημειώσεις για την έκθεση, ενότητα 1η, Γλώσσα  Α΄ Γυμνασίου 
    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ- ΕΚΘΕΣΗ  Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ενότητα 1: Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο


      Το σχολείο είναι ο χώρος μέσα στον οποίο οι νέοι μαθητές:

  •  καλλιεργούνται, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, γεμίζουν  εμπειρίες, αποκτούν κριτική ικανότητα   κοινωνικοποιούνται,  ωριμάζουν.

Επίσης:

  • μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσα από τις ομαδικές ασκήσεις και εργασίες τους.
  • γνωρίζουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας τους αλλά και άλλους πολιτισμούς.
  • μαθαίνουν να συγκρίνουν, να αποδέχονται το διαφορετικό, να εκτιμούν το καλύτερο ,να παλεύουν ,ώστε να βελτιωθούν, σωματικά, πνευματικά και ηθικά.

 Αυτό σημαίνει ότι και στο σχολείο αποκτούν ενσυναίσθηση με την κατανόηση των αναγκών και του άλλου, του διπλανού και την ανάπτυξη του αισθήματος της προσφοράς.

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Ιλιάδα ,ραψωδία Α ,Προοίμιο, στίχοι 1-7 ,αντιπαραβολική διδασκαλία ,Νέα Προγράμματα Σπουδών

 Το προίμιο της Ιλιάδας ,στίχοι 1-7 ,αντιπαραβολική διδασκαλία /Πρωτότυπο κείμενο - Νεοελληνική απόδοση, Ιλιάδα Β΄Γυμνασίου

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος                                       
οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς
ἄλγε᾽ ἔθηκε,     
πολλὰς δ᾽
ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή,    5
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε
άναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος
Ἀχιλλεύς.