Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

"ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ"ΕΝΟΤΗΤΑ 8η ,ΒΙΝΤΕΟ,ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 8η :"ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ",ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ,ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ,ΒΙΝΤΕΟ και ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αινείας                                                                                                                        

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: 

https://youtu.be/mFbiY9gKsZw?si=yApy3LwDnwSFPthU 

ΓΡΑΨΕ ΣΤΟ PADLET ,ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ!


  
                          ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                            ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: «ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ» (Λυκοῦργος, Κατὰ Λεωκράτους 95-96)

Α.ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ:

1)Διαβάστε το αρχαίο κείμενο και τα γλωσσικά και ερμηνευτικά του σχόλια από το σχολικό βιβλίο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C106/502/3268,13330/ .

2)Μελετήστε την απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά: Λέγεται, πράγματι, ότι στη Σικελία (γιατί ,αν και μοιάζει πιο πολύ με μύθο, αλλά ταιριάζει και σε εσάς όλους τους νεώτερους να το ακούσετε) δημιουργήθηκε ρυάκι φωτιάς από την Αίτνα· αυτό, λοιπόν, λένε ότι έρρεε προς την υπόλοιπη χώρα, και μάλιστα και προς κάποια πόλη από αυτές που κατοικούνταν εκεί. (Λέγεται) ότι άλλοι μεν άνθρωποι όρμησαν να ξεφύγουν αναζητώντας τη δική  τους σωτηρία κάποιος ,όμως, από τους νεώτερους, βλέποντας τον πατέρα του να είναι γέρος και να μην μπορεί να φύγει, και να παγιδεύεται από τη λάβα, αφού τον πήρε στους ώμους του, τον μετέφερε. Επειδή όμως, νομίζω, του προστέθηκε φορτίο και ο ίδιος παγιδεύτηκε. Από αυτό το γεγονός αξίζει να παρατηρήσουμε το θείο, ότι δηλαδή ευνοεί τους αγαθούς άνδρες. Γιατί, λέγεται ότι κύλησε ολόγυρα και περικύκλωσε το μέρος εκείνο η φωτιά και σώθηκαν μόνο αυτοί, από τους οποίους και η περιοχή ακόμη και σήμερα αποκαλείται «χώρος των ευσεβών»· και ότι, όσοι έφυγαν γρήγορα εγκαταλείποντας τους γονείς τους, όλοι ανεξαιρέτως χάθηκαν.

3)Λυκούργος:(390 π.Χ. - 324 π.Χ.)ήταν Αθηναίος πολιτικός και ρήτορας .Εισήλθε στην πολιτική ζωή σε σχετικά μικρή ηλικία. Γόνος παλιάς αθηναϊκής οικογένειας, ακολούθησε τις αρχές που χαρακτήριζαν τους παλαιούς Αθηναίους: προσήλωση στη θρησκεία και τους θεούς της πόλης, λιτότητα στον ιδιωτικό βίο, αμείλικτη στάση απέναντι σ' εκείνον που πρόδιδε την πόλη ή παρέβαινε τους καθιερωμένους ηθικούς και πολιτικούς κανόνες. Ανέλαβε επί 12 χρόνια (338 π.Χ.-326 π.Χ.) διάφορες διοικητικές θέσεις που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών (ταμίας) καθώς και την ευθύνη για τα δημόσια έργα: επισκεύασε τα τείχη, οικοδόμησε το Παναθηναϊκό Στάδιο για τους αθλητικούς αγώνες, έχτισε ωδείο, φρόντισε να ξανακτισθεί με πέτρα το θέατρο του Διονύσου και πολλά άλλα. Πολλές φορές εμφανιζόταν ως δημόσιος κατήγορος εναντίον διάφορων δημόσιων λειτουργών που είχαν βλάψει τα συμφέροντα της πόλης. Σώθηκε μέχρι σήμερα μόνο ένας λόγος του, ο Κατά Λεωκράτους, τον οποίο εκφώνησε ο ίδιος στο δικαστήριο. (πηγή:βικιπαίδεια).Είναι ένας συναισθηματικά φορτισμένος ρητορικός λόγος, που αξιοποιεί μια μυθική ιστορία με ηθικό δίδαγμα ,για να στηρίξει τα επιχειρήματα του ρήτορα.
4)Διαβάστε για την κλίση του παθητικού  μέλλοντα και αορίστου  α΄ και β΄ στις σελίδες 170-173 και 196-197 της Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής και για την παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο στο τέλος του φύλλου εργασίας.
5)Δείτε το σχετικό βίντεο:https://youtu.be/T2LObtLqm28

6)Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο σεβασμός προς τους γονείς και τους μεγαλύτερους ,γενικά, είναι απαραίτητος για τον άνθρωπο και την κοινωνία; Δικαιολογήστε την απάντησή σας με επιχειρήματα(Συμφωνώ γιατί….)


Β.ΔΡΑΣΕΙΣ:
1)Γιατί οι κάτοικοι όρμησαν να φύγουν από την πόλη τους στο περιστατικό που αναφέρει ο Λυκούργος;
2)Ποιος ήταν ο λόγος που ένας νέος  δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους που έτρεχαν για να σωθούν;    Γιατί παγιδεύτηκε;  
3)Πώς κατάφεραν να επιβιώσουν πατέρας και γιος,αφού όλο το μέρος περικυκλώθηκε από τη λάβα του ηφαιστείου;
4)Ποια ήταν η τύχη όσων εγκατέλειψαν τους γονείς τους; Τι αποδεικνύει αυτό, σύμφωνα με τον Λυκούργο;
5)Να εντοπίσετε τις δύο κεντρικές ιδέες του κειμένου και να τις γράψετε στο τετράδιο. 
6)Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά τις παρακάτω φράσεις του κειμένου:
Λέγεται ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι                                              -à

τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τὴν χώραν  -à

ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει.-à

Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον περιρρυῆναι τὸ πῦρ                         -   à

7)α)ῥύακα, χώραν, τινὰ, τόν πατέρα, τοῖς ἀνδράσιν, τούτους, τῶν εὐσεβῶν, τούς γονέας:να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στις παραπάνω λέξεις.
β) τοῖς ἀγαθοῖς , εὐμενῶς, τῶν εὐσεβῶν,  τῶν νεωτέρων, ἄξιον:να γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς των επιθέτων και επιρρημάτων.
8)γενέσθαι, ὁρμῆσαι , ὄντα , ἐγκατελήφθη , σωθῆναι, ἐγκαταλιπόντας :να κλίνετε την υποτακτική, ευκτική και προστακτική του ίδιου χρόνου.
9)α)ῥέω , κατοικουμένων , θεωρῶ, σώζομαι, ὁρμῆσαι, ὄντα:να βρείτε παράγωγες (απλές ή σύνθετες) από τις παραπάνω λέξεις.  β)να γράψετε αντώνυμα στα νέα ελληνικά των :ἄπορος, εὐσεβής, δύσνοια, δυσδαίμων.
10)να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου: γενέσθαι,  τοῦτον,  τούς ἄλλους , ὑπὸ τοῦ πυρός , θεωρῆσαι, τὸ πῦρ    ,τον τόπον ,  σωθῆναι, τούτους, μόνους, χῶρον,   ἑαυτῶν  .
11)Να συμπληρώσετε τα κενά   με τους τύπους των εγκλίσεων του παθητικού μέλλοντα και του παθητικού αορίστου α΄ που λείπουν:

ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  Α΄   ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α΄    ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΘ.ΑΟΡ.Α΄  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Σώζομαι(γ΄ενικό)Λύομαι(β΄ενικό)Λαμβάνομαι(β΄πληθ)Πείθομαι(γ΄πληθ)Γ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:    
                            
1)Να αφηγηθείτε σε 5-6 σειρές το περιεχόμενο του κειμένου.
2)Γνωρίζετε άλλα παραδείγματα σεβασμού προς τους γονείς και, γενικότερα προς τους μεγαλυτέρους από τη μυθολογία ή την ιστορία;
3)Ποια είναι η δική σας στάση απέναντι στους γονείς σας; Τους δείχνετε σεβασμό; Με ποιον τρόπο τον εκφράζετε;
4)Ζωγραφίστε εμπνευσμένοι από το κείμενο ή γράψτε ένα ποίημα με σχετικό θέμα.
5)Αναζητήστε τραγούδια ,ποιήματα που αναφέρονται στον σεβασμό προς τους γονείς.
Παράλληλο κείμενο:
Παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς       Ο Αινείας σώζει τον πατέρα του από την φλεγόμενη Τροία

Όταν οι Έλληνες τους άφησαν να φύγουν, αφού συνομολόγησαν συμφωνία και αφού επέτρεψαν στον καθένα να πάρει όσα μπορούσε από τα δικά του, όλοι οι άλλοι πήραν ασήμι ή χρυσάφι ή κάποιο από τα άλλα πολύτιμα αντικείμενα, ο Αινείας ,όμως, αφού σήκωσε τον πατέρα του που ήταν σε βαθιά γεράματα, τον μετέφερε έξω. Επειδή θαυμάστηκε γι' αυτή την πράξη από τους Έλληνες, πήρε την άδεια να επιλέξει πάλι ό,τι ήθελε από τα πράγματα της πατρίδας του. Καθώς αυτός προτίμησε τα πατρικά ιερά, συνέβη να επαινεθεί πολύ περισσότερο η αρετή, η οποία επιδοκιμάστηκε ακόμη και από τους εχθρούς. Γιατί φανερά ο άντρας στους πολύ μεγάλους κινδύνους φρόντιζε πάρα πολύ και τον σεβασμό προς τους γονείς και την ευσέβεια προς τους θεούς  .                           [Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 7.4.1-4]


ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ
(ΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ ,2021)

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΩ:   https://drive.google.com/file/d/13ntpA3-dWmhlv0p4CCz3B8u4Br2E oIn4/view?usp=s
ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΔΩ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου