Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναληπτικές ασκήσεις ,Αρχαία Β΄Γυμνασίου

Επαναληπτικές ασκήσεις ,Αρχαία  Β΄ Γυμνασίου
1)Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις στην αριστερή στήλη  με τη γραμματική τους αναγνώριση :

1.θεραπεύσωμεν

Α.  γ ΄ενικό ορ. Παρατατικού

2.θύσετε

Β.  β ΄πληθυντικό οριστ. Παρατ.

3.πεπαιδεύκασι

Γ.   β΄ πληθυντικό οριστικής Μέλλοντα

4 .ψηφίζεσθε

Δ.  α ΄πληθυντικό οριστ. Παρακ.

5.ἁρπάσονται

Ε. α΄ πληθ. υποτ. αορίστου

6.Τεθεραπευκώς  ᾖ

Στ.  γ΄ πληθυντικό οριστικής Παρακ.

7.ἐψηφίκαμεν

Ζ.  γ΄ ενικό υποτακτικής Παρακ.

8.ἐβούλετο

Η.  γ ΄πληθυντικό οριστ. Μέλλοντα

   

2)Διορθώστε το λάθος στην αναγνώριση των τύπων της στήλης Α, όπου υπάρχει, γράφοντας τη σωστή στη στήλη Β.  Βάλτε √ στα σωστά στην Γ στήλη:

Α                                                         Β                          Γ

Πράττεσθε: β΄πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Παρατ. Μέσης φωνής

 

 

ἱκετεύσω: α΄ ενικό οριστικής Μέλλοντα

 

παῦσαι: απαρέμφατο Μέλλοντα

 

 

Ποιήσωμεν: α΄ πληθυντικό οριστικής Αορίστου

 

 

κατηγορῆσαι: απαρέμφατο Μέλλοντα

 

 

ἐγίγνετο: οριστική Παρατατικού ,γ΄ ενικό πρόσωπο

 

 

ἄρξωμεν: υποτακτική Ενεστώτα ,α΄ πληθυντικό πρ.

 

 

ἄρξομεν: υποτακτική Ενεστώτα,α΄πληθυντικό πρ.

 

 

3) Γράψτε δίπλα σε κάθε τύπο τον αντίστοιχό του στον ίδιο χρόνο, στον άλλο αριθμό:

οἰκήσομεν

 

κινδυνεύσαντας

 

ἐνόμιζον (γ΄πληθ.)

 

ἠναγκάζοντο

 

ἦσαν

 

ἐξημάρτανον (α΄ενικό)

 

ἄρξοντες

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου