Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Η Πάροδος στην "Ελένη" του Ευριπίδη, Τραγωδία Γ΄Γυμνασίου

Η Πάροδος στην "Ελένη" του Ευριπίδη, Τραγωδία Γ΄ Γυμνασίου ,Φύλλο εργασίας 

Η ΠΑΡΟΔΟΣ ,ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Πάροδος , στίχοι 192-436

Ο Χορός είναι μια ομάδα  15 ανθρώπων  μαζί με τον Κορυφαίο, που εμφανίζεται στην ορχήστρα με την Πάροδο (το πρώτο τραγούδι του  με το οποίο εισέρχεται στην ορχήστρα) και  παραμένει εκεί σε όλη τη διάρκεια του έργου, τραγουδώντας και χορεύοντας στα λυρικά μέρη της τραγωδίας.

Η είσοδος του Χορού γινόταν από τη δεξιά ή την αριστερή πάροδο.  
Στην Ελένη η είσοδος του Χορού γίνεται από την αριστερή πάροδο, αφού οι γυναίκες έρχονται από τους αγρούς και την ακροθαλασσιά όπου άπλωναν τα ρούχα.

Ο Χορός στη Ελένη αποτελείται από Ελληνίδες αιχμάλωτες γιατί: οι γυναίκες που  είναι και αυτές αιχμάλωτες, Ελληνίδες και εξόριστες μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα  δείχνουν ευαισθησία για την Ελένη και το πρόβλημά της  .

Για τις απαντήσεις σας  στις παρακάτω ερωτήσεις συμβουλευτείτε το κείμενο ,τους όρους της τραγωδίας ,  τις υποσημειώσεις  και τις σημειώσεις των σελίδων 25,27,29,31,33,35,37 του σχολικού βιβλίου.

1)Θυμηθείτε τα μέρη της τραγωδίας .Σε ποιο από αυτά ανήκει η Πάροδος;

2)Τι είναι η Πάροδος; Ποιος εμφανίζεται στη σκηνή μετά τον Τεύκρο;

3)Τι είναι ο κομμός; Από ποια μέρη αποτελείται;

4)Ποιες  επικαλείται η Ελένη στην Α΄ στροφή; Γιατί;

5)Τι είναι ο Χορός; Από ποιες  αποτελείται στη συγκεκριμένη τραγωδία;

6)Τι λέει η Ελένη στη Β΄ στροφή;

7)Πώς απαντά στην Ελένη ο Χορός; Σε ποιο μέρος του κομμού γίνεται η ηχώ της Ελένης  και γιατί επαναλαμβάνει τα λόγια της στους θεατές;

8)Ποιο στοιχείο που είναι βασικό στην τραγωδία επαναλαμβάνει η Ελένη στην επωδό;

9)Να βρείτε στη διαλογική σκηνή: Τις ρητορικές ερωτήσεις  και τις αποφθεγματικές εκφράσεις (διάνοια)που χαρακτηρίζουν τον λόγο της Ελένης.

10)Από ποια οδυνηρή πραγματικότητα θέλει να αποδράσει η Ελένη;

11)Ποιο ρόλο αναλαμβάνει ο Χορός στο τέλος της διαλογικής σκηνής;

12)Τι είναι η δραματική οικονομία;(όροι της τραγωδίας)

 13)Τι είναι το αμοιβαίο; Ποιον επικαλείται η Ελένη και γιατί;

14)Στον θρήνο της η Ελένη στο τέλος της Παρόδου ποιους θρηνεί;

15)Ποια νομίζετε ότι είναι τα συναισθήματα των θεατών για την ηρωίδα; 

Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου

16)Να συντάξετε έναν σύντομο παραμυθητικό(παρηγορητικό) λόγο που θα απευθύνεται στην Ελένη ,αφού βρείτε στα λόγια του Χορού παραμυθητικά επιχειρήματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου