Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Εργασία-επάγγελμα-ανεργία.΄Εκθεση-Γλώσσα Β΄Γυμνασίου

Εργασία-επάγγελμα-ανεργία,΄Εκθεση-Γλώσσα Β΄Γυμνασίου,Ενότητα 5η

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΑΝΕΡΓΙΑ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 5η


                                   

                                   ΕΡΓΑΣΙΑ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ--ΑΝΕΡΓΙΑ
             ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 5η


Εργασία: είναι όρος που αναφέρεται και στο επάγγελμα αλλά και στην προσπάθεια σωματική  και πνευματική ,ώστε να δημιουργήσουμε σωματικό ή πνευματικό έργο. (σκεφτείτε παραδείγματα).

Επάγγελμα είναι η απασχόλησή μας  που σχετίζεται με την εξασφάλιση των αγαθών  που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε(βιοποριστική).Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ασκεί κάποιο επάγγελμα, για να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Το δικαίωμα στην εργασία το ορίζει ο νόμος και είναι ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα.(αναζητήστε και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα)


Η αξία της εργασίας

Η εργασία(επάγγελμα) είναι σημαντική για τον άνθρωπο αλλά και για την κοινωνία. Με την εργασία όλων παράγονται τα αγαθά που χρειάζονται οι κοινωνίες για να προοδεύουν.

Το άτομο ,όταν εργάζεται ,αποκτά αυτοπεποίθηση(=εμπιστοσύνη στον εαυτό του),μπορεί να επιβιώσει (πρέπει να μπορεί) και νιώθει χρήσιμο στην οικογένεια και την κοινωνία.            Κι αυτό ,πρώτα - πρώτα, γιατί με τα χρήματα από την εργασία του εξασφαλίζει τα απαραίτητα υλικά αγαθά .Είναι δημιουργικός, μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να προοδεύει στη ζωή .Η εργασία δίνει τη δυνατότητα για συν-εργασία ,στοιχείο, επίσης, απαραίτητο στην κοινωνία. Η πρόοδος στους διάφορους τομείς  του πολιτισμού είναι αποτέλεσμα της εργασίας των ανθρώπων. ΄Ολη η κοινωνική ζωή στηρίζεται στην εργασία των μελών της κοινωνίας. Το επάγγελμα που ασκεί ο άνθρωπος τον βοηθά να αποκτήσει μια θέση στο κοινωνικό σύνολο, να έχει ευθύνη απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας και να τα ωφελεί με την προσφορά του και το ίδιο κάνουν και αυτά.(αλληλοπροσφορά μέσω του επαγγέλματος του καθενός).Το επάγγελμα δίνει χαρά στον άνθρωπο.

 

Τα δύσκολα χρόνια στην οικονομία ενός κράτους, όμως, οδηγούν τους εργαζόμενους στο να υποχρεώνονται να δουλεύουν κάτω  από πιεστικές συνθήκες(οικονομικές και ψυχολογικές),πολλές ώρες και έτσι η εργασία δεν προσφέρει συχνά  ικανοποίηση στον άνθρωπο αλλά άγχος. Επίσης, οι δύσκολες οικονομικά συνθήκες και η ανεργία (=απουσία της εργασίας) οδηγούν τους νέους σε επαγγέλματα που δεν τους ικανοποιούν και η εργασία δεν οδηγεί στα αποτελέσματα που προαναφέραμε. 


Η ανεργία δημιουργεί πολλά προβλήματα ,όπως το άγχος της επιβίωσης, αφού λείπουν βασικά αγαθά, ασθένειες, βία, εγκληματικότητα. Ο φόβος και η επιθετικότητα είναι κυρίαρχα. Η κοινωνία δεν προοδεύει αλλά ασχολείται με την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.


Τα αίτια της ανεργίας είναι:

α) Η οικονομική κρίση που οδηγεί στη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού είτε κάνοντας απολύσεις είτε με διακοπή των  προσλήψεων.

β) Η εξέλιξη της τεχνολογίας  που έχει ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη χρήση των μηχανών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών  και, κατά συνέπεια, τον περιορισμό της εργασίας των ανθρώπων.

γ) Ο ανεπαρκής επαγγελματικός προσανατολισμός των εφήβων που έχει ως αποτέλεσμα να επιθυμούν συγκεκριμένες πανεπιστημιακές σχολές και συγκεκριμένα επαγγέλματα, ενώ κάποια άλλα παραμένουν χωρίς να καλύπτονται οι θέσεις τους .

δ)Η εκπαίδευση, δυστυχώς, δεν συνδέεται με την αγορά εργασίας και γι’ αυτό συχνά οι απόφοιτοι Λυκείων και Πανεπιστημίων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων, γιατί δεν αποκτούν τα προσόντα που χρειάζονται γι’αυτά.

ε) Η εγκατάλειψη των γεωργικών εργασιών στην επαρχία  προκάλεσε την αύξηση του πληθυσμού των πόλεων αλλά και τη μείωση της παραγωγής των προϊόντων τους , που παλαιότερα προσέφεραν πολλά στην οικονομία της χώρας.


Αντιμετώπιση της ανεργίας :

Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου δεν είναι εύκολη.

α)Ο προσανατολισμός των νέων προς επαγγέλματα που προσφέρουν θέσεις εργασίας φαίνεται ότι θα βοηθήσει αρκετά.

β)Το κράτος πρέπει να κατευθύνεται προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατάρτιση των ανέργων ,ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες  και να καλύπτουν θέσεις εργασίας ,όπου υπάρχουν.  Για να γίνει αυτό πρέπει να δίνονται κεφάλαια (χρήματα) για τη δημιουργία επιχειρήσεων που θα προσφέρουν θέσεις εργασίας και θα παράγουν προϊόντα. Αυτό θα βοηθήσει την οικονομία μας ,θα την ενισχύσει και θα περιορίσει την ανεργία.

 
Συζητήστε στην τάξη το πώς βλέπετε το θέμα της ανεργίας αλλά και το πώς το βιώνετε μέσα στις οικογένειες τις δικές σας, των φίλων, των συγγενών σας.

Το επάγγελμα και  τα κριτήρια επιλογής του:

Οι νέοι καλούνται να επιλέξουν επάγγελμα σε ηλικία που ακόμα δεν γνωρίζουν αρκετά πράγματα για την κοινωνία, τα επαγγέλματα, τις συνθήκες δουλειάς αλλά και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος ,για να ασκήσει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Η οικογένεια ,επίσης, επιδρά σημαντικά στην απόφαση του εφήβου να επιλέξει μια κατεύθυνση επαγγελματική.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά τους νέους με επιστημονικό τρόπο  να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους  αλλά και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος ,για να ασκήσει ένα επάγγελμα.


Τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος είναι κυρίως:

α)το οικονομικό όφελος από αυτό.

β)η εξασφάλιση που προσφέρει(δηλαδή ,αν δίνει μόνιμη εργασία με καλές συνθήκες)

γ)ο χώρος εργασίας.

δ)ο χαρακτήρας,τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες του ατόμου.

 

Η οικογένεια, το σχολείο, οι παρέες ,ο χαρακτήρας του ατόμου αλλά και η δομή της κοινωνίας του επιδρούν σημαντικά στην επιλογή του επαγγέλματος.


ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΔΩ

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  5 ΕΔΩ,ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ  ΕΔΩ  .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου